Deltagelse

Hvorfor deltage?

Kliniske forsøg leverer oplysninger om nye eller eksisterende behandlinger og deres effekter på vores helbred. Disse oplysninger kan føre til udvikling af mere sikre og mere effektive behandlinger,

De teknikker og lægemidler, vi bruger i dag, er alle til rådighed takket være forsøgspersoner, der har deltaget i kliniske forsøg.  Hverken de mange effektive behandlinger eller den omfattende viden, vi råder over i dag, ville være til rådighed uden frivillige.

Der findes stadig sygdomme, der ikke kan behandles eller ikke kan behandles optimalt, og som frivillig vil du måske kunne hjælpe med at udvikle behandlinger for dem.

Kan jeg deltage?

Forsøgspersoner kan deles op i to grupper:

1.    Raske frivillige:

Raske frivillige er generelt ikke diagnosticeret med en bestemt sygdom og bruger ingen lægemidler. Bestemte sygdomme og lægemidler kan måske være tilladt (f,eks. høfeber eller præventionsmidler).

2.    Patienter:

Patienter er alle, der er blevet diagnosticeret med en bestemt sygdom og/eller bruger lægemidler. I visse tilfælde betragtes personer med høje risikofaktorer (f.eks. høje kolesteroltal) også som patienter.

Raske frivillige kan deltage i fase I-forsøg og patienter kan deltage i fase II,- III- og IV-forsøg.

Forsøgsfaser

Forskning i nye behandlinger udføres altid i fire skridt (faser):

Fase I: Forskning med raske frivillige

Fase II: Forskning med patienter (lille gruppe)

Fase III: Behandling af patienter (stor gruppe)

Fase IV: Forskning med lægemidler, som allerede findes på markedet

Du kan deltage i et fase I-forsøg, hvis du:

- er fysisk og psykisk rask 
- ikke bruger lægemidler eller let kan holde op med at bruge dem uden problemer 
- ikke er (eller har været) afhængig af alkohol eller narkotika 
- ikke har en lægemiddelallergi

Fase I-forsøg omfatter en gang imellem patienter i stedet for raske frivillige, måske i tilfælde af et nyt kræftlægemiddel eller et lægemiddel, der forventes at have yderligere bivirkninger. Et eksempel er en ny kemoterapi for lungekræft. I disse tilfælde kan fase I- og II-forsøg kombineres.

Foruden de ovennævnte kriterier er der som regel også forsøgsspecifikke krav. F.eks.:

- køn 
- alder 
- forhold mellem højde og vægt 
- rygeadfærd

Du kan deltage i fase II-, III- eller IV-forsøg, hvis du har en bestemt sygdom eller risikofaktor, som den nye terapi er beregnet til at behandle. Generelt er det tilladt at bruge andre lægemidler under disse forsøg. De andre kriterier, der er nævnt ovenfor for fase I-forsøg, gælder også for fase II-, III- og IV-forsøgene.

Klik her for yderligere oplysninger om de forskellige faser af kliniske forsøg.

Hvad er fordelene?

Deltagelse i et forsøg kan være forbundet med nogle fordele. Kliniske forsøg designes omhyggeligt, udføres af ekspertpersonale med stor opmærksomhed på detaljer og er en god mulighed for at

- spille en aktiv rolle i din sundhedspleje 
- få adgang til nye behandlinger, inden de er generelt til rådighed 
- få den bedste medicinske behandling hos de mest fremtrædende medicinske organisationer under forsøget 
- hjælpe andre ved at deltage i medicinsk forskning
- raske frivillige modtager en gang imellem en godtgørelse.

link2trials

© 2023 Link2Trials