Erklæring om privatlivets fred

ERKLÆRING OM PRIVATLIVETS FRED

April 2022

www.link2trials.dk

 

Om os

Link2Trials er behandleren for dine personlige data iht. Persondataloven (herefter omtalt som: GDPR).

Hvilke data indsamler vi og til hvilke formål?

Når du registrerer en konto, vil du først blive bedt om at udfylde følgende data:

Når du har bekræftet din e-mail-adresse, beder vi dig om at supplere din profil med følgende oplysninger:

Desuden beder vi om bestemte særlige personlige data til forskningsformål, for at kunne vurdere, om du svarer til de krav, der gælder for den relevante undersøgelse, og derefter gennemføre undersøgelsen med dig. De data, der måske vil blive bedt om til forskningsformål, omfatter personlige data mht. til køn, alder, brug af lægemidler, fertilitet, højde og vægt, alkoholforbrug, rygevaner og andre medicinske data og/eller andre data vedrørende dit helbred.

Hvis du tilmelder dig til en bestemt undersøgelse, beder vi om en del af de ovennævnte data, deriblandt dataene vedrørende dit helbred (særlige personlige data). Uden disse særlige data vil vi ganske enkelt ikke være i stand til at matche dig med de undersøgelser, der er til rådighed. Typen og mængden af særlige personlige data kan variere alt efter undersøgelse, da vi kun indsamler de data, der er nødvendige for denne specifikke undersøgelse.

Vi beder om dit samtykke

Vi må kun behandle særlige personlige data, hvis du giver dit samtykke til det. Når du opretter en konto, beder vi derfor udtrykkeligt om dit samtykke til behandling af de (særlige) personlige data, du har leveret, til de ovennævnte formål. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage.

Hvem deler vi dine personlige data med?

Dine personlige data kan blive leveret til tredje parter, der påtager sig en del af behandlingen på vegne af Link2Trials. F.eks. bruger vi en ekstern part til at levere dedikeret hosting af dine personlige data. Denne part er certificeret til lagring af medicinske data. Disse parter er databehandlere iht. GDPR.

Når du har tilmeldt dig til en bestemt undersøgelse eller et bestemt projekt, deles dine (særlige) personlige data med forskningsinstitutioner, som måske vil kontakte dig vedrørende deltagelse i specifikke undersøgelser eller projekter.

Vi kontrollerer forinden, at disse institutioner er anerkendte forskningsinstitutioner, som overholder de nationale love og bestemmelser. Principielt vil dine personlige data kun blive overført til forskningsinstitutioner i det land, du har bopæl i.

Når du interagerer med vores website, udveksles dine personoplysninger også med sociale medier som f.eks. Facebook, således at Facebook kan vise dig og andre brugere relevante reklamer.

Beskyttelse af personlige data

Vi har taget passende tekniske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab eller andre former for ulovlig behandling. Disse foranstaltninger sørger for et sikkerhedsniveau, der er passende for de data, vi behandler. Vi sørger for, at kontoen bruger en sikker/krypteret SSL-forbindelse. Desuden bruger vi tofaktorgodkendelse og krypterer din adgangskode.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer ikke dine data længere end til det formål, de blev modtaget til.

Principielt opbevares dine personlige data, indtil du annullerer din konto hos os. Når du annullerer din konto, slettes de personlige data senest inden for 72 timer.

Hvis du har tilmeldt dig til en specifik undersøgelse og ikke har oprettet en konto hos os, bruges de data, du har leveret, til ansøgningsprocessen for denne specifikke undersøgelse. Dine undersøgelsesspecifikke data slettes inden for 90 dage efter afslutning af undersøgelsen.

Vi beder ejere af inaktive konti om at genaktivere deres konto via e-mail. Personlige data i konti, som ikke har være aktive i mere end ti år, slettes efter denne periode.

De ovennævnte perioder gælder, medmindre der findes yderligere lovmæssige forpligtelser, der kræver, at vi lagrer dataene eller holder dem tilgængelige længere.

Rettigheder

Du har ret til at inspicere dine personlige data og ret til at korrigere dine personlige data. Hvis du vil vide, hvilke af dine personlige data vi behandler, kan du sende en skriftlig Data Subject Access Request (DSAR - dataemneadgangsanmodning). Hvis dine data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede os skriftligt om at ændre eller supplere dine data.

Hvis du har givet os samtykke til behandling af bestemte af dine data, har du altid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dette samtykke har ingen indflydelse på lovligheden af vores behandling på grundlag af dit samtykke, der fandt sted inden denne tilbagetrækning.

Du har også ret til at få dine personlige data slettet, ret til at begrænse deres behandling og ret til at gøre indsigelse mod deres behandling. Desuden har du ret til at overføre dine data eller gøre dem overførbare (den såkaldte ‘ret til dataportabilitet’). Du kan også sende en skriftlig anmodning til dette formål.

‘Skriftligt’ omfatter i denne forbindelse e-mail. Du kan e-maile din anmodning til os på helpdesk@link2trials.com. Vi vil behandle din anmodning så snart som mulig, men altid inden for 4 uger.

Du har også ret til at klage over den måde, vi håndterer dine data på. Du kan sende klager af denne art til Datatilsynet.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring om privatlivets fred. Ændringerne træder i kraft på den dato, der er meddelt for deres ikrafttræden.

link2trials

© 2023 Link2Trials