FAQ

Jeg er tilmeldt til Link2Trials databasen. Er det et krav, at jeg deltager i et forsøg?

Du er aldrig nødt til at deltage i et forsøg. Din tilmelding til Link2Trials database viser kun, at du måske er interesseret i at deltage i et klinisk forsøg. Når du ser et klinisk forsøg opført på vores website, som interesserer dig, eller vi anbefaler et egnet forsøg, kan du gennemgå oplysningerne om forskningen på vores website og ansøge, hvis du gerne vil.

Jeg har ansøgt om flere forsøg, men er aldrig blevet accepteret. Vil jeg nogensinde kunne deltage i et forsøg?

Dette problem optræder hovedsageligt med personer, som har en sygdom eller bruger et lægemiddel og ansøger om forsøg, der kræver raske frivillige. Selv om du føler dig rask, vil bestemte kliniske forsøg ikke acceptere personer med en sygdom eller et lægemiddel oplyst i deres profil.

Du kan ansøge om kliniske forsøg, der inkluderer din sygdom. Du kan som regel ansøge om anden forskning, f.eks. ernæringsforskning, psykologisk forskning eller testning af medicinsk udstyr.

Det er vigtigt at bemærke, at hver forskning har egne udvalgskriterier og at dine personlige detaljer skal gennemgås for hvert forsøg, du ansøger om.

Skal jeg tage godtgørelse, jeg har modtaget for en undersøgelse, med på min selvangivelse?

Den godtgørelse, du eventuelt modtager, er altid et bruttobeløb. Med andre ord skal det indberettes for din skattemyndighed. Afhængigt af din personlige situation og andre indtægtskilder skal du måske betale skat af den godtgørelse, du har fået. Rejseudgifter, som er blevet erstattet, betragtes ikke som indkomst og skal ikke indberettes som indkomst for din skattemyndighed.

Hvordan bestemmes størrelsen af det beløb, en deltager modtager som godtgørelse?

Godtgørelsen afhænger af varigheden af dit ophold på forskningsinstitutionen og mængden af vurderinger, der udføres, samt den belastning, der er forbundet med dem. Godtgørelsens størrelse er på ingen måde relateret til mængden af risici, der er forbundet med et bestemt forsøg.

Er der risici involveret?

Deltagelse i et klinisk forsøg er aldrig uden risici. For yderligere oplysninger se informationssiderne om sikkerhed og risici.

Findes der en forsøgsspecifik forsikring?

Forskningsinstitutionen vil altid have en undersøgelsesspecifik forsikring, da dette er et lovkrav, der kontrolleres af den kontrollerende myndighed og/eller komiteen for medicinsk etik. Oplysninger om forsikringspolitikken indgår som regel i den informationsbrochure (formular for informeret samtykke), du modtager, inden du giver dit samtykke til undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål om forsikringen for din specifikke undersøgelse, bedes du rette dem til din undersøgelsesleder.

Kan jeg trække mig ud af undersøgelsen, hvis jeg skifter mening undervejs?

Ja, frivillige kan trække sig ud af en undersøgelse når som helst af nogen som helst grund.  Du vil modtage godtgørelse for varigheden af din deltagelse i undersøgelsen. Hvis du er nødt til at stoppe pga. formildende omstændigheder eller bivirkninger (efter undersøgelseslederens opfattelse), bestemmes det nøjagtige beløb i fællesskab fra tilfælde til tilfælde.

Hvad er inklusions- og eksklusionskriterier?

Inklusions- og eksklusionskriterierne er medicinske eller sociale standarder, som bestemmer, om en person er egnet til at deltage i et klinisk forsøg (eller anden forskning). Disse kriterier er baseret på faktorer som f.eks. alder, køn, sygdomme og tidligere eller igangværende behandlinger. Inklusions- og eksklusionskriterierne er beregnet til at vælge de deltagere, der er egnet til forsøgene, og til at garantere forsøgspersonernes sikkerhed.

Hvad er komiteen for medicinsk etik?

Komiteen for medicinsk etik (i Danmark f.eks. NVK, National videnskabsetisk komite), er en uafhængig komite bestående af læger, farmaceuter og advokater. Komiteen gennemgår alle undersøgelsesrelevante materialer inden og under forsøget. Komiteen vurderer protokollens videnskabelige design, forsøgspersonernes sikkerhed og rimeligheden. Klinisk forskning kan ikke startes uden godkendelse fra en komite for medicinsk etik.

link2trials

© 2023 Link2Trials