Vilkår og betingelser

1. Definitioner

 

1. Klient / forsker / professionel

 

Den fysiske eller juridiske person, uanset om det er en person, en institution, en virksomhed eller et laboratorium, der anvender menneskelige forsøgspersoner til klinisk forskning eller forskning, der kræver brug af personer til udførelse af videnskabelig forskning, som aftalen om ydelse af tjenester fra Link2Trials er indgået med.

 

2. Frivillig / menneskelig forsøgsperson

 

Person, som tilmelder sig til Link2Trials og dermed tilkendegiver, at han eller hun ønsker at deltage i lægemiddelforsøg.

 

3. Aftale

 

Enhver gensidig accept, bekræftet skriftligt eller via e-mail, af udførelse af en eller flere tjenester af Link2Trials.

 

4. Skriftligt

 

Kun den korrespondance,som er nedfældet på papir, dateret og underskrevet; e-mail falder ikke ind under denne definition.

 

2. Gyldighed og ændring

 

1. Disse Generelle vilkår og betingelser gælder for etableringen, indholdet og udførelsen af alle aftaler, der indgås mellem klienten eller den menneskelige forsøgsperson og Link2Trials.

2. Generelle vilkår og betingelser af klienten, den menneskelige forsøgsperson eller tredje parter gælder kun, hvis det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, at de gælder for aftalen mellem parterne og dermed ekskluderer disse Generelle vilkår og betingelser.

3. Link2Trials har ret til at ændre disse Generelle vilkår og betingelser og erklære, at de ændrede Generelle vilkår og betingelser vil være gældende for eksisterende aftaler. Hvis klienten eller den menneskelige forsøgsperson ikke ønsker at acceptere en ændring af de Generelle vilkår og betingelser, kan de ophæve aftalen på den dato, hvor de ændrede Generelle vilkår og betingelser trådte i kraft, forudsat at klienten eller den menneskelige forsøgsperson underretter Link2Trials om ophævelsen, skriftligt ved hjælp af rekommanderet brev, snarest muligt, dog ikke senere end 2 (to) uger efter den skriftlige underretning om ændringen.

4. I det tilfælde, at en klausul i disse Generelle vilkår og betingelser er ugyldig eller annulleret, vil de resterende klausuler blive ved med at være i kraft. Klienten eller den menneskelige forsøgsperson og Link2Trials vil konsultere hinanden for at blive enige om en ny klausul som erstatning for den ugyldige eller annullerede klausul. I denne forbindelse vil der så meget som muligt blive taget hensyn til formålet med og betydningen af den ugyldige eller bortfaldne klausul.

 

3. Hæftelse

 

Det er ikke muligt for Link2Trials at kontrollere nøjagtigheden, fuldstændigheden og kvaliteten af oplysninger, som klienter og menneskelige forsøgspersoner poster på vores websites. Derfor kan Link2Trials hverken hæfte for eller give nogen garantier om – uden begrænsning – de forhold, der er omtalt i paragraf 3 af disse Generelle vilkår og betingelser.

 

Menneskelige forsøgspersoner

 

 • Kvaliteten af forsøgene og forskningsinstitutionerne
 • Den økonomiske godtgørelse for menneskelige forsøgspersoners deltagelse i et forsøg.
 • Det endelige valg af frivillige ved forskeren
 • Fuldstændigheden og nøjagtigheden af reklamer offentliggjort for forsøgene
 • De risici, som forsøgene udsætter de frivillige for
 • Personlige tab som resultat af deltagelse i et forsøg
 • Det endelige resultat og værdien af det resultat, som forskningen (forsøget) med menneskelige forsøgspersoner har ført til, enten meddelt mundtligt til den menneskelige forsøgsperson eller offentliggjort ved hjælp af en skriftlig publikation

 

Klienter

 

 • Fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, den menneskelige forsøgsperson giver til Link2Trials
 • Den endelige deltagelse af den menneskelige forsøgsperson i forsøget
 • Kvaliteten og antallet af frivillige, som Link2Trials kan placere i et forsøg på et givet tidspunkt
 • Kvaliteten af valg af menneskelige forsøgspersoner udført af Link2Trials
 • Antallet af valgte menneskelige forsøgspersoner og deres egnethed
 • Menneskelige forsøgspersoner, der ikke deltager i et forsøg frivilligt
 • Forskeren undlader at give den menneskelige forsøgsperson oplysninger eller giver utilstrækkelige eller forkerte oplysninger om forsøget
 • Den menneskelige forsøgsperson undlader at give forskeren oplysninger eller giver utilstrækkelige eller forkerte oplysninger

 

4. Generelt

 

1. Link2Trials vil under ingen omstændigheder hæfte for nogen art af tab, der forårsages af aller skyldes brugen af Link2Trials eller de links, der er postet på vores website, og Link2Trials hæfter heller ikke for nogen art af tab lidt som resultat af, at websitet ikke er tilgængeligt.

2. Link2Trials vil under ingen omstændigheder hæfte for nogen art af tab lidt som resultat af deltagelse i de forsøg, vi formidler, og Link2Trials hæfter heller ikke for nogen art af tab, der skyldes den omstændighed, at en menneskelig forsøgsperson ikke placeres i et forsøg.

3. De ovennævnte elementer under punkt 1. til 2. af paragraf 4 falder ind under klientens, den menneskelige forsøgspersons og/eller andre involverede tredje parters eget ansvar. Denne betingelse er væsentlig for vores forhold til personer, som benytter vores website.